• Turkish music generation using deep learning

      Aydıngün, Anıl; Bağdatlıoğlu, Denizcan; Canbaz, Burak; Kökbıyık, Abdullah; Yavuz, M Furkan; Bölücü, Necva; Can, Burcu (IEEE, 2021-01-07)
      Bu çalı¸smada derin ögrenme ile Türkçe ¸sarkı bes- ˘ teleme üzerine yeni bir model tanıtılmaktadır. ¸Sarkı sözlerinin Tekrarlı Sinir Agları kullanan bir dil modeliyle otomatik olarak ˘ olu¸sturuldugu, melodiyi meydana getiren notaların da benzer ˘ ¸sekilde nöral dil modeliyle olu¸sturuldugu ve sözler ile melodinin ˘ bütünle¸stirilerek ¸sarkı sentezlemenin gerçekle¸stirildigi bu çalı¸sma ˘ Türkçe ¸sarkı besteleme için yapılan ilk çalı¸smadır. In this work, a new model is introduced for Turkish song generation using deep learning. It will be the first work on Turkish song generation that makes use of Recurrent Neural Networks to generate the lyrics automatically along with a language model, where the melody is also generated by a neural language model analogously, and then the singing synthesis is performed by combining the lyrics with the melody. It will be the first work on Turkish song generation.